Planlagte kull

 

Den viktigste målsettingen til Markusfjellet's kennel er gjennom avl å kunne tilføye rasene noe positivt. Skulle vi ha en hund som ikke har spesielt gode egenskaper vil vi ikke bruke den i avl. Vi ønsker at avkommene etter våre hunder skal bli litt bedre enn foreldrene, kun da vil vi se at avlen er på rett vei. Når vi leverer valper ønsker vi å ha en nær kontakt med valpekjøperne, og hvis ønskelig hjelpe dem med hunden de har kjøpt fra oss.. Det være seg dressur, treningstips, foringstips og evt. tips på valg av hannhund ifm en evt parring..
En annen viktig målsetting er å kunne bidra til å skape et positivt miljø blant våre jaktprøvevenner. Det viktigste vi her kan gjøre er vel å være mest mulig positiv selv. 


AKTUELT:

K-kullet er under planlegging. Dvs at vi har da bestemt oss for å pare Åleia med Børgsjitens Diero. Diero eies av vår gode venn Gunnar Marthinsen og vi har stor tro på at kombinasjonen mellom Diero og Åleia skal gi utmerkede jegere. Vi blir å beholde en valp hver fra denne paringen. Vi forventer hunder med stor viltfinnerevne og som er djerv i fugl. Begge hundene er jaktet mye på skogen med og har felt masse storfugl for. De fungerer selvsagt også utmerket på fjellet. Eksteriørt så forventer vi å få middels store og krafrige hunder med god pels og gode poter. Begge hundene har 1.pr på jakt og utstilling og begge er HD fri og genestisk fri for PRA. Åleia genteisk fri for CCA, Diero er bærer av CCA. For mer info eller for å melde interesse ta kontakt til Agneta på telefon 91809376 eller til Gunnar på 91305550.