Jaktprøver Adjit

UK 

Dommer: Kjell Enberget.
Dato: 22.4.07  
Sted: Gallok

I strålende solskinn briljerer Adjit i hele dag. Søksmessig fremstår den som en erfaren hund og dekker terrenget systematisk i utmerket kontakt. Finnes i samstand med makker. Går villig og jaktmessig på i flere etapper og er komplett RIOS når rype letter. Senere nok et komplett fuglarbeid av meget god kvalitet. En herlig hund som i dag vinner 1. premie UK. Gratulerer. 
6 5 5 6 4 4 4 


Dommer: Roger Halvari
Dato:21.4.07  
Sted: Gallok 


Adjit starter ut i meget stor fart, flott stil og aksjon. Dekker terrenget meget godt i god kontakt med fører. Adjit har noen markeringer, fører melder stand. Det skytes, men fugl kunne ikke observeres. Hun fortsetter sitt meget flotte søk i neste slipp. Det meldes stand, fører kommer til og fugl letter på god avstand. Det skytes ikke. 
Det meldes på nytt stand, fører gir reisningsordre og Adjit reiser villig 2 ryper. RIOS. I siste slipp fortsetter hun sitt meget flotte søk. Det meldes stand, Adjit reiser villig. Rype letter. RIOS. Denne meget gode hunden tildeles i dag 1. UK for sine prestasjoner.
5 5 5 6 4 4 4 
  
 

Dommer: Jostein Jenssen   
Dato:25.3.07   
Sted: Altevann

Legger ut i stor fart, lett fin stil i et meget godt søk i god kontakt med fører. Stand sammen med makker langt ute. Begge hundene går på i flere vendinger og fester ny stand. Rype letter. Det skytes og Adjit er akseptabelt rolig i oppflukt og skudd, men situasjonen er utenfor jaktbar hold. Senere fortsetter Adjit sitt gode søk. Finnes i stilfull stand. Når fører kommer til letter rype presist foran Adjit, som er helt rolig i oppflukt og skudd. Utreder ok. Fortsetter dagen ut sitt meget gode søk. En sterk unghund som dessverre ikke får vist reis i dag. 2 pr UK   
5 5 5 6 4 4 4  
  
  
  
Dommer: Bernhard Halvorsen   
Dato:24.3.07 
Sted: Altevann  

Adjit starter ut i god fart, pen stil og god aksjon. Fører melder stand. Går forsiktig fram, det skytes uten at dommer ser fugl. Arbeider resten av dagen intenst for å finne fugl. Lykkes med stilfull stand i tett skog. Fugl letter og Adjit er rolig i oppflukt og skudd. På slutten stand uten å presentere fugl. 2 pr UK 
4 4 5 6 4 4 4


 
Dommer: Per E. Høvde 
Dato: 26/08/06
Sted: Altevann
 Adjit legger opp til et stort søk i stor fart og fin stil, dekker det anviste terreng på en god måte i god kontakt med fører. Fortsetter i senere slipp sitt gode og energiske søk. Kommer ikke for fugl. O pr UK. Slipptid 60 min. 
4 5 4 5 3 4 4 

 

AK 

 

Dommer: Ole Ingebrigtsen, setterdommer: Marie Sparboe

Dato:280309

Sted: Vannøya

Adjit går meget godt i sterk med-/sidevind i fin fart og stil. Revierer godt i god kontakt med fører. Finnes i stand. Når fører kommer til letter fugl noe foran Adjit som er komplett rolig i oppflukt og skudd. Senere støkker makker fugl i området. Adjit befinner seg i området og hun respekterer. Fortsetter senere meget godt på tungt føre. Blir noe forsiktig etter hvert og pådrar seg flere stand uten resultat. En god hund som tildeles en 3. AK
4 4 6 4 3 4


Dommer: Ottar M. Remmen

Dato: 220309

Sted: Arnøya

Adjit jakter meget godt. God kontakt med fører. Stand. Rype letter presist foran Adjit som er komplett rolig i oppflukt og skudd. Adjit sekunderer senere makker spontant. Senere på dagen ser vi at Adjit mister noe av intensiteten. En flott hund som i dag får 2. pr. AK
4 4 6 3 3 4